Thanh Ray Sắt

Thông Số Cơ Bản

Thanh Ray Sắt
Chất liệu: Sắt
Mã Hàng: RAYSAT
Màu Sắc:
Chiếu dài: 1000mm