Chăn Sắt

Thông Số Cơ Bản

Chặn Sắt
Chất liệu: Sắt
Mã Hàng: CHANSAT
Màu Sắc: