Dây Xoắn phi 6

QUICK OVERVIEW

Dây Xoắn
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: DAYXOAN6
Màu Sắc: Trắng
Kích Thước: 6mm