Dây Xoắn phi 8

QUICK OVERVIEW

Dây Xoắn
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: DAYXOAN8
Màu Sắc: Trắng
Kích Thước: 8mm