Dây Xoắn phi 10

QUICK OVERVIEW

Dây Xoắn
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: DAYXOAN10
Màu Sắc: Trắng
Kích Thước: 10mm