Dây Xoắn phi 15

QUICK OVERVIEW

Dây Xoắn
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: DAYXOAN15
Màu Sắc: Trắng
Kích Thước: 15mm