Dây Xoắn phi 19

QUICK OVERVIEW

Dây Xoắn
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: DAYXOAN19
Màu Sắc: Trắng
Kích Thước: 19mm