Đồng Hồ Ampe 600/5A

QUICK OVERVIEW

Đồng hồ Ampe – Ampe Meter
Định Mức: 600/5A
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: AMPETER
Màu Sắc: Trắng – Kim Đen
Kích Thước: 96mmx96mm