Thanh Trung Tính 12 Cực

Thông Số Cơ Bản

Thanh Trung Tính 12 Cực
Số Cực 12
Chất liệu: Đồng
Cách điện với tủ bằng đế

29.000