Phao Điện Radar

Thông Số Cơ Bản

Phao Điện Radar
– Điện áp định mức, tần số: 110 / 220V AC, 50 / 60Hz
– Dòng định mức: 5 A
– Phạm vi kiểm soát: 0,2-5,0 m
– Phạm vi Nhiệt độ: 5-60 ℃

150.000