MCB LS 1P BKN 1P /6kA/32A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 1P BKN 1P /6kA/32A

Mã Hàng MCB LS BKN 1P : BKN 1P
Dòng Điện : 32A
Điện Áp của MCB LS BKN 1P: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN 1P : 6kA
MCB LS BKN 1P bảo vệ ngắn mạch và quá tải

53.900