MCB LS 2P BKN 2P /6kA/40A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 2P BKN 2P /6kA/40A

Mã Hàng MCB LS BKN 2P : BKN 2P
Dòng Điện : 40A
Điện Áp của MCB LS BKN 2P: 220VAC
Số pha : 2P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN 2P : 6kA
MCB LS BKN 2P bảo vệ ngắn mạch và quá tải

114.240