MCB LS 2P BKN 2P /6kA/50A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCB LS BKN 2P : BKN 2P
Dòng Điện : 50A
Điện Áp của MCB LS BKN 2P: 220VAC
Số pha : 2P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN 2P : 6kA
MCB LS BKN 2P bảo vệ ngắn mạch và quá tải

117.640