MCB LS 3P BKN 3P /6kA/50A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCB LS BKN 3P : BKN 3P
Dòng Điện : 50A
Điện Áp của MCB LS BKN 3P: 380VAC
Số pha : 3P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN 3P : 6kA
MCB LS BKN 3P bảo vệ ngắn mạch và quá tải

183.600