MCB LS 4P BKN 4P /6kA/10A

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB LS BKN 4P : BKN 4P
Dòng Điện : 10A
Điện Áp của MCB LS BKN 4P: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKN 4P : 6kA
MCB LS BKN 4P bảo vệ ngắn mạch và quá tải

278.800