RCBO LS RKP 1P+N 4.5kA/20A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCBO LS RKP 1P+N : RKP 1P=N
Dòng Điện : 20A
Điện Áp của RCBO LS RKP 1P+N: 220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch của RCBO LS RKP 1P+N : 4.5kA
RCBO LS RKP 1P+N bảo vệ dòng rò, ngắn mạch và quá tải

258.400