RCBO LS RKS 1P+N 10kA/10A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCBO LS RKS 1P+N : RKS 1P=N
Dòng Điện : 10A
Điện Áp của RCBO LS RKS 1P+N: 220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch của RCBO LS RKS 1P+N : 10kA
RCBO LS RKS 1P+N bảo vệ dòng rò, ngắn mạch và quá tải

531.760