RCCB LS RKN 3P+N /63A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCCB LS RKN 3P+N : RKN 3P+N
Dòng Điện : 63A
Điện Áp của RCCB LS RKN 3P+N: 380VAC
Số pha : 3P+N
RCCB LS RKN 3P+N bảo vệ dòng rò

588.200