RCCB LS RKN-b 1P+N /80A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCCB LS RKN-b 1P+N : RKN-b 1P+N
Dòng Điện : 80A
Điện Áp của RCCB LS RKN-b 1P+N: 220VAC
Số pha : 1P+N
RCCB LS RKN-b 1P+N bảo vệ dòng rò

591.600