RCCB LS RKN-b 3P+N /100A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCCB LS RKN-b 3P+N : RKN-b 3P+N
Dòng Điện : 100A
Điện Áp của RCCB LS RKN-b 3P+N: 380VAC
Số pha : 3P+N
RCCB LS RKN-b 3P+N bảo vệ dòng rò

870.400