SV3750IP5A-4O | Biến Tần LS 3 pha 380V / 375kW

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha : SV3750IP5A-4O
In(ND=Normal Duty) : 731A
Công Suất (kW) : 375KW
Dòng Điện : 380~480VAC(±10%), 50~60Hz(±5%),
Số Pha Biến Tần LS Starvert iG5A : 3 Pha
Frequency (Hz) : 0.1~400Hz
Biến Tần LS Starvert iP5A 3 pha:  v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)

3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím

407.826.800