Domino Hanyoung 10 Cực-10A / HYT-1010

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: HYT-1010
Dòng Điện Định mức :10A
Số Cực: 10
Điện Áp: 220VAC
Domino dạng khối Hanyoung