Relay Nhiệt LS MT-32 / 6~9A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Relay Nhiệt LS: MT-32
Relay nhiệt LS loại 3 Cực
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) :6~9A
Loại: MT-32 Dùng cho Contactor từ MC-9b đến MC-40a
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

204.000