Cuộn Bảo Vệ Thấp Áp (UVT) Cho ACB LS

QUICK OVERVIEW

Cuộn bảo vệ thấp áp : UVT
Dùng cho  các loại ACB LS
Điện Áp Làm Việc : 24~480 VDC/VAC