Cuộn Bảo Vệ Thấp Áp (UVT) Cho ACB LS

Thông Số Cơ Bản

Cuộn bảo vệ thấp áp : UVT
Dùng cho  các loại ACB LS
Điện Áp Làm Việc : 24~480 VDC/VAC