undervolt-trip-time-delay-controller-acb-ls

Bộ Điều Khiển Thời Gian Trễ Cho ACB LS

Thông Số Cơ Bản

Bộ Điều Khiển Thời Gian Trễ Cho ACB : UVT+UDC
Dùng cho  các loại ACB LS