mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi

MCB Hitachi 1P 32A/6kA – BK63

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng : BK63-32A
Số pha : 1P
Dòng Điện : 32A
Điện Áp của MCB Hitachi 1P: 220VAC
Dòng Ngắn Mạch của MCB Hitachi 1P : 6kA
MCB Hitachi bảo vệ ngắn mạch và quá tải