mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi

MCB Hitachi 3P 16A/6kA – BK63

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng : BK63-16A
Số pha : 3P
Dòng Điện : 16A
Điện Áp của MCB Hitachi 3P: 380VAC
Dòng Ngắn Mạch của MCB Hitachi 3P : 6kA
MCB Hitachi bảo vệ ngắn mạch và quá tải