mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi

MCB Hitachi 4P 32A/6kA – BK63

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng : BK63-32A
Số pha : 4P
Dòng Điện : 32A
Điện Áp của MCB Hitachi 4P: 380VAC
Dòng Ngắn Mạch của MCB Hitachi 4P : 6kA
MCB Hitachi bảo vệ ngắn mạch và quá tải