mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi

MCB Hitachi 1P 20A/10kA – BTK63

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng : BTK63-20A
Số pha : 1P
Dòng Điện : 20A
Điện Áp của MCB Hitachi 1P: 220VAC
Dòng Ngắn Mạch của MCB Hitachi 1P : 10kA
MCB Hitachi bảo vệ ngắn mạch và quá tải