mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi

MCB Hitachi 2P 32A/10kA – BTK63

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng : BTK63-32A
Số pha : 2P
Dòng Điện : 32A
Điện Áp của MCB Hitachi 2P: 220VAC
Dòng Ngắn Mạch của MCB Hitachi 2P : 10kA
MCB Hitachi bảo vệ ngắn mạch và quá tải