mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-4p-bk63-hitachi
mcb-3p-btk63-hitachi
mcb-1p-bk63-hitachi

MCB Hitachi 4P 50A/10kA – BTK63

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng : BTK63-50A
Số pha : 4P
Dòng Điện : 50A
Điện Áp của MCB Hitachi 4P: 380VAC
Dòng Ngắn Mạch của MCB Hitachi 4P : 10kA
MCB Hitachi bảo vệ ngắn mạch và quá tải