RCCB Hitachi 2P 63A- BK63

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng : BK63-63A
Số pha : 2P
Dòng Điện Định Mức: 63A
Điện Áp của RCCB Hitachi 2P: 220VAC
Dòng Rò: 30mA
RCCB Hitachi bảo vệ Chống dòng rò