RCCB Hitachi 4P 25A- BK63

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng : BK63-25A
Số pha : 4P
Dòng Điện Định Mức: 25A
Điện Áp của RCCB Hitachi 4P: 380VAC
Dòng Rò: 30mA
RCCB Hitachi bảo vệ Chống dòng rò