RCCB Hitachi 4P 40A- BK63

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng : BK63-40A
Số pha : 4P
Dòng Điện Định Mức: 40A
Điện Áp của RCCB Hitachi 4P: 380VAC
Dòng Rò: 30mA
RCCB Hitachi bảo vệ Chống dòng rò