Relay Nhiệt Hitachi 0.8A (0.6-1.0A) TR12B-1E

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng Relay Nhiệt Hitachi: TR12B-1E
Relay nhiệt Hitachi loại 3 Cực
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.6-1.0A
Dùng cho Contactor Hitachi : HS8 và HS10
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)