PLC S7-200 CPU 221 | 6ES7211-0BA23-0XB0

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: 6ES7211-0BA23-0XB0
CPU: S&-200 CPU 221
Điện Áp Nguồn AC POWER SUPPLY
Dầu vào-Ra: 6 DI DC/4 DO RELAY
4 KB CODE/2 KB DATA,