PLC S7-200 CPU 222 | 6ES7212-1BB23-0XB0

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: 6ES7212-1BB23-0XB0
CPU: S&-200 CPU 222
Điện Áp Nguồn AC POWER SUPPLY
Dầu vào-Ra: 8 DI DC/6 DO RELAY
4 KB CODE/2 KB DATA,

PROFIBUS DP EXTENDABLE