PLC S7-200 CPU 224 | 6ES7214-2AD23-0XB0

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: 6ES7214-2AD23-0XB0
CPU: S&-200 CPU 224
Điện Áp Nguồn DC POWER SUPPLY
Dầu vào-Ra: 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO

12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS