Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-SS Samwha

Thông Số Cơ Bản

Sản phẩm phổ thông nhất và đặc trưng nhất của relay điện tử.
 Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
 Điện áp nguồn điều khiển autovolt.
 2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động giúp cài đặt chính xác dòng bảo vệ.
 Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha.
Mã số đặt hàng :
EOCR-SS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
EOCR-SS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
EOCR-SS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
Trên 60A dùng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng.