Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR–DS Samwha

Thông Số Cơ Bản

Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng.
– Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc lập.
D-time : thời gian cho phép khởi động.
O-time : thời gian cho phép quá tải.
– Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
– Dùng cho động cơ điện : 3 pha
Mã số đặt hàng :
EOCR-DS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
EOCR-DS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
EOCR-DS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
– Trên 60A dùng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng.