Relay bảo vệ quá tải, mất pha, chạm đât, kẹt Rotor – EOCR-4E Samwha

Thông Số Cơ Bản

Model đa chức năng duy nhất không có màn hình hiện số nhằm giảm chi phí.
Bảo vệ quá tải, mất pha, chạm đất, ngắn mạch, kẹt rotor, phân biệt các loại sự cố khác nhau bằng led. Dùng cho động cơ điện : 3 pha
Mã số đặt hàng :
EOCR-4E-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
EOCR-4E-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
EOCR-4E-60N-440: Dòng từ 6A – 65A.
– Trên 60A dùng EOCR-4E-05 với CT phụ tương ứng.