Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt Rotor – EOCR-SSD Samwha

Thông Số Cơ Bản

Model hiển thị số kinh tế nhất.
 Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng hồ ampe 3pha, mất pha, kẹt rotor.
 Phân biệt các loại sự cố và hiển thị thông số sự cố.
 Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
Mã số đặt hàng :
EOCR-SSD-05N: dùng cho động cơ <5A hoặc >60A.
EOCR-SSD-30N: dùng cho động cơ 3 – 30A.
EOCR-SSD-60N: dùng cho động cơ 5 – 60A