Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – iEOCR-FDE-220V Samwha

Thông Số Cơ Bản

Model đa chức năng dạng : màn hình hiển thị rời lắp trên mặt tủ trang bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC.
 Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
 Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
 Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
 Thiết lập và theo dõi thông số thời gian làm việc liên tục của động cơ.
 1 model cho mọi loại động cơ.
 Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
Mã số đặt hàng :
EOCR-iFDE-220: dùng cho mọi động cơ.
EOCR-iFEZ-220: như FDE+chức năng bảo vệ dòng rò.
EOCR-iFES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch.
Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên relay. – Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha