Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thấp áp – EVR-PD-440V Samwha

Thông Số Cơ Bản

Bảo vệ quá áp, thấp áp, đảo pha, mất pha. chức năng đo điện áp 3 pha như hệ đồng hồ số. Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
Mã số đặt hàng :
EVR-PD-220: mạng 3pha 220/110Vac.
EVR-PD-440: mạng 3pha 380/220Vac.
EVR-FD-220: mạng 3pha 220/110Vac. Màn hình rời.
EVR-FD-440: mạng 3pha 380/220Vac. Màn hình rời