Relay bảo vệ mất pha, đảo pha – PMR-440V Samwha

Thông Số Cơ Bản

– Bảo vệ đảo pha, mất pha.
– Bảo vệ mất cân pha ( 0 – 15%) giúp phát hiện tất cả các kiểu mất pha mà các loại relay pha khác không thực hiện được.
– Phân biệt các loại sự cố.
Mã số đặt hàng :
PMR-220: mạng 3 pha 220/110Vac.
PMR-440: mạng 3 pha 380/220Vac