Relay bảo vệ dòng rò – EGR-220V Samwha

Thông Số Cơ Bản

– Lắp trong tủ điện.
– Bảo vệ dòng rò (earthleakeage relay)
– Dùng chung với ZCT.
Mã số đặt hàng :
EGR 1.0 220: dòng rò từ 100 – 1000mA.
EGR 2.0 220: dòng rò từ 200 – 2000mA.