Relay bảo vệ chạm đất – EFR-220V Samwha

Thông Số Cơ Bản

 Lắp trên mặt tủ.
– Bảo vệ dòng chạm đất (earth fault relay)
– Dùng chung với 4 PCT
Mã số đặt hàng :
EFR 2.5 220: dòng rò từ 150 – 2500mA.