Relay bảo vệ dòng rò – ELR-220V Samwha

Thông Số Cơ Bản

– Lắp trên mặt tủ.
– Bảo vệ dòng rò (earthleakeage relay)
– Dùng chung với ZCT.
– Mã số đặt hàng :
ELR 1.0 220: dòng rò từ 100 – 1000mA.
ELR 2.0 220: dòng rò từ 200 – 2000mA.