Relay bảo vệ thấp áp – EUVR Samwha

QUICK OVERVIEW

EUVR-220 : bảo vệ THẤP áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 160-200V